Kontakt

Kontaktéiert de Ministère fir Gläichstellung an Diversitéit (Organisator vum Rock de Rack)

Ekipp “Promotion de l’égalité des genres et de la Diversité”

  • Jean-Claude Bisenius +352 247-85826, oder
  • Valérie Debouché +352 247-85816