De Rock de Rack ass ee Festival zum Thema Gläichstellung tëscht Fraen a Männer an ass speziell fir Jugendlecher opgestallt.

Fir d’éischt Kéier 2022 op zwee Deeg proposéiert, goufe béid Deeg 9 Ateliere proposéiert.

Hei eng kuerz Iwwersiicht vun deenen Atelieren:

  • Das „Final Girl“ im Horrorkino (CENTRE NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL – CNA)
  • Comment déjouer le sexisme au quotidien – une approche interactive (ECOLE DU THÉÂTRE)
  • De Science Challenge (FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE – SCIENCE.LU)
  • Le sexisme dans la publicité (GRAFFITI ASBL)
  • Play the GG! (LUXEMBOURG INSTITUTE OF SOCIO-ECONOMIC RESEARCH – LISER)
  • MAKEIT ASBL
  • MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (MEGA)
  • La programmation, un métier d’homme? (SCIENTEENS)
  • Crush Sexism! Das Quiz rund um das Wer-Wie-Was des Sexismus (UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG – UNI.LU)

Nom Film “Misbehaviour” dee vill Uklang fonnt huet, haten déi Jonk d’Méiglechkeet sech iwwert hieren Dag an hier alldeeglech Suergen zum Thema Sexismus, Diskriminatioun a Gläichstellung auszedrécken. Dir fannt hei e puer Impressioune vum Dag.

Klassen hunn dierfen een Dag matmaachen an esou dann och 2 Workshops erliewen. Se hu 4 Atelieren eraus gesicht déi se am léifste géifen entdecken an de MEGA huet probéiert souwäit wéi méiglech op d’mannst 1 Choix zréckzebehalen, ouni dëst awer garantéieren ze kënnen.

D’Aschreiwung, d’Iessen an d’Gedrénks war geschenkt!