#ROCKDERACK2022

Rock de Rack 2022

De 27 an 28. Oktober 2022 huet d’Taina Bofferding, Ministesch fir Gläichstellung, fir d’drëtt Kéiert op de Rock de Rack invitéiert. Hei konnten iwwer 350 Jonker zesumme mt hiere Begleeder a Begleederinnen un enger Villfalt un Atelieren deelhuelen.

Nom Film “Misbehaviour” dee vill Uklang fonnt huet, haten déi Jonk d’Méiglechkeet sech iwwert hieren Dag an hier alldeeglech Suergen zum Thema Sexismus, Diskriminatioun a Gläichstellung auszedrécken. Dir fannt hei e puer Impressioune vum Dag.

De Rock de Rack ass ee Festival zum Thema Gläichstellung tëscht Fraen a Männer an ass speziell fir Jugendlecher opgestallt. Fir d’éischt Kéier ginn 2022 zwee Deeg proposéiert – de 27. an 28. Oktober – a pro Dag ginn 9 Ateliere proposéiert.

Klassen dierfen een Dag matmaachen an esou dann och 2 Workshops erliewen. Se wielen déi Deeg aus wou se disponibel sinn, a wiele 4 Atelieren aus déi se am léifste géifen entdecken. Souwäit wéi méiglech probéiere mer op d’mannst 1 Choix zréckzebehalen, kënnen dëst awer net garantéieren.

D’Aschreiwung ass gratis, an Iessen a Gedrénks ass gestallt!